Hořela lípa, hořela

lidové písně

Hořela lípa, hořela
panenka pod ní seděla,
[: jiskřičky na ní padaly,
mládenci pro ní plakali. :]

Proč pro mě všichni pláčete,
vždyť nejsem sama na světě,
[: vždyť nejsem sama jediná,
děvčat je plná dědina. :]

Včera mi máti vzkázala,
bych si na tě nemyslela,
[: že já jsem dívka chudobná,
tvému bohatství nerovná. :]

Jinou vem sobě miláčku,
bys nezarmoutil matičku,
[: ty máš bohatství a já cnost,
ta mě potrvá na věčnost. :]