Ej, padá, padá rosička

lidové písně

  Emi    Ami Hmi  Emi H7 Emi D G     D G D G D
1. Ej, padá, pa- dá  ro- sič-ka, spaly by moje očička.
  G     D  H7     Emi D Emi   C Ami Emi H7 Emi 
  Spaly by moje, spaly by aj tvoje, spaly by o ny  o- bo- je.
  G     D  H7     Emi D  Emi   C Ami Emi H7 Emi 
  Spaly by moje, spaly by aj tvo-je, spaly by o-ny  o- bo- je.

  Emi   Ami Hmi Emi H7 Emi D G      D G D G  D
2. Ej padá, pa- dá  li-sto-pad,  pozdravuj milú nastokrát,
  G      D  H7    Emi D Emi   C Ami Emi H7 Emi  
  pozdravuj milú, holuběnku si-vú, že ju tu mo-sím za-ne-chat,
  G      D  H7    Emi D Emi   C Ami Emi H7 Emi 
  pozdravuj milú, holuběnku si-vú, že ju tu mo-sím za-ne-chat.