Doubeček

lidové písně

Támhle stojí doubeček.
Má zelený vršíček
[: počkej na mě má milá,
já jsem ještě chlapeček. :]

Já bych na tě čekala
a ty si mě nevezmeš,
[: támhle stojí kůň vraný,
sedneš na něj, odjedeš. :]

Má panenko jak se máš,
ty se mě falešná zdáš,
[: já falešná nic nejsem,
já poctivé děvče jsem. :]