Ach, není tu, není

lidové písně

  G7    C     G7     C
1. Ach, není tu, není, co by mne těšilo, 
  G7    C     G7    C
  ach, není tu, není, co mne těší.
  G7    C    G7    C
  Kdyby tu bývalo, co mne těšívalo, 
  G7   C    G7   C
  bylo by mé srdce veselejší.
  
2. Jaké to vorání bez pluhu, bez koní,
  jaké to vorání bez koleček?
  Takové vorání, jako milování,
  jako milování bez hubiček.
  
3. Pořád mně dávají, co se mně nelíbí,
  pořád mně dávají, co já nechci.
  Dávají mně vdovce, ten má jen půl srdce,
  půl ho dal nebožce, půl by dal mně.