A ta naše chasa mladá

lidové písně

A ta naše chasa mladá,
roste pěkně nahoru,
[: přijeli k nám komisaři,
odvedli jí na vojnu. :]

Jen jednoho neodvedli,
ten na vojnu nemusí,
[: ten má holku namluvenou,
oženit se sní musí. :]

Já lituju můj drahý tatíčku,
že jsem se brzo ženil,
[: teď jsou holky mnohem hezčí,
já bych za nima chodil. :]

Já lituju má drahá matičko,
že jsem se brzo vdala,
[: teď jsou hoši mnohem hezčí,
já bych je milovala. :]