Nad Tatrou sa blýska

hymny

  Emi          H7     Emi
1. Nad Tatrou sa blýska, hromy divobijú.
  G           Ami   D G
  Nad Tatrou sa blýska, hromy divobijú.
  G    D      H7/D#mi  Emi 
  Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
  Ami   H7 Emi
  Slováci ožijú.
  G    D      H7/D#mi  Emi
  Zastavme ich, bratia, veď sa ony stratia,
  Ami   H7 Emi
  Slováci ožijú.

2. /: To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. :/
  /: Ale blesky hromy vzbudzujú ho k tomu,
  aby sa prebralo. :/

3. /: Už Slovensko vstáva, púta si strháva. :/
  /: Hoj, rodina milá, hodina odbila, 
  žije matka Sláva! :/

4. /: Eště jedle rastú na krivánskej strane. :/
  /: Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí
  a medzi nás stane. :/