Národ veselých četníků

filmové melodie

        C
1. My jsme ten národ veselých četníků,
     G
  kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy.
      C
  Ve dne v noci, podle zákoníku,
      D          G
  v službu spějem, ať leje a hřmí.

  F       G       C
R: Bratři drazí, dobrou shodu mějme,
  G           C
  paže k paži pomáhejme všem.
  F      G  C
  Sláva nazdar si zapějme,
  F  G        C
  čest je nám být četníkem.

2. I když nám mnohé těžké dali břímě,
  snášíme vše, trpěliví jsme.
  Svůj život vždycky pro stát nasadíme,
  když nás zákon k zakročení zve.

R: Bratři drazí...

3. Zvedněm pohár, drazí kamarádi,
  připijeme si, to vše usmíří.
  Nadevše se mějme rádi,
  z čísla jedna až čtyři.

R: Bratři drazí...
  
4. My jsme ten národ veselých četníků,
  kdo má rád nás, ten vítán je nám vždy.
  Ve dne v noci, podle zákoníku,
  v službu spějem, ať leje a hřmí.