Jakpak je dnes u nás doma?

filmové melodie

Skřivánku náš, vysoko lítáš, 
možná, že mi v mém trápení odpověď dáš. 
Skřivánku náš, v nebi nahoře, 
leť ještě výš ať uvidíš až za moře - a pověz mi - 
 
Jakpak je dnes u nás doma, 
jestlipak tam ještě hučí  jez, 
jestlipak se zvedne hejno hus, 
mých bílých hus, když na ně štěkne pes. 
 
Jakpak je dnes u nás doma, 
když si mlha lehá do vřesu 
a když ze vsi až k nám doniká - harmonika 
a když se ozvěnou nad planou vodou nese do lesů. 
 
Ptej se vody, co ví voda, 
ptej se vřesu, co ví vřes; 
odpoví ti oblak bílý, černý les. 
Jakpak je dnes u nás doma, jak je dnes?