Samtal Med Tankar: Halo Of Words

...and Oceans

Svarar framtiden pa
tomhetens förganga drömmar
Skapas kunskap av svalda ord
ur böckers strömmar
Living in the inner worlds
Collecting all the fallen words
Are we verbally designed
In... sleep or preoccupied
Kan inte vinden blasa nalar
mot balongen
Rinner kalla stearinet bort till
glömda minnen