VOMIT

12012

Into mental Control
Lieson fake the my room
Fu-kankaku ijousha

Akaku obita kesshou hebi to wana to kao
Akaku somaru kesshou kizu wo iyasenai

Etsuraku wo Cogitate shitsuraku no Cognition
Kairaku wo Cogitate fukanzen ijousha

Muddle head

Practice prayer into mental control