Pojďte chlapci k nám

vánoční koledy

  C   G    C   d  C   G
1. Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám,
  C      G     C  D   G   G7
  po jablíčku, po oříšku oblečte se do kožíšků,
  C   G  C    G  C
  budem zpívati, koledovati.

2. Když je zima, mráz, slyším divný hlas,
  ptáci v půlnoci zpívají, pastuškové vytrubují.
  Co to nového, neslýchaného.

3. V oblacích jasný anděl se vznáší
  divným hlasem prozpěvuje, všemu lidu oznamuje:
  Narodil se nám spasitel a král!

4. Leží v Betlémě v jeslích na seně,
  nemá žádné poduščičky, jenom chatrné plenčičky,
  dítě zrozený na ten svět bídný.