V šírom poli hruška

táborové písně

   G      F   Dmi C Dmi
1. V šírom poli hruška, zelený v�štek má,
   G      F   Gmi C Dmi
  v šírom poli hruška, zelený v�štek má,
    Ami     Dmi   F   C Dmi
  [: pod ňou sedí milá, s milým sa karty hrá. :]

2. [: Jak sa oni hrali, tak sa milovali, :]
  [: od ve�kej �úbosti obidva zaspali. :]

3. [: "Vstávaj, Hančo, hore, už je napoludnie, :]
  [: poď ma vyprevadiť za vaše záhumnie." :]

4. [: A jak oni išli cez zelenú lúčku, :]
  [: chytil ju Janíček za jej pravú rúčku. :]

5. [: Za jej pravú rúčku, za obidva b�čky, :]
  [: a tak ju zahodil do najhoršej vody. :]

6. [: Teraz plávaj, milá, od kraja do kraja, :]
  [: keď more preplávaš, vtedy budeš moja. :]

7. [: Plávala, plávala, v prostriedku zastala, :]
  [: na všetky poctivé panenky zvolala. :]

8. [: "Zo mňa si, panenky, zo mňa príklad berte, :]
  [: falošným mládencom klamať sa nedajte!" :]