Trempský otář (Trempská mše)

táborové písně

   D    A7   D
1. Když na potlachu zas
  G      D
  osadní oheň vzplál
  A7         G    D
  jak díku vzdání, jak díku vzdání.
  D    A7   D
  Hned zastavil se čas
  G       D
  plamen si s námi hrál
  A7      G    D
  na malování, na malování.

2. Snad blázen maloval
  z palety taškařin
  po hvězdné pláni, po hvězdné pláni.
  Všechno co život dal
  na listech kapradin
  je nyní k máni, je nyní k mání.

  G
R: Oheň je oltář trempů
  D
  totém je trempský kříž
  za žádný s diamantů
    G       A7
  s trempem ho nesměníš.

  G
  Oheň je oltář trempů
  D
  potlach je trempskou mší
  zní ze všech našich kempů
   A7      D
  jen hluchý neslyší.

3. Až jednou pán Bůh sám
  šerifem bude tvým
  v nebeském kempu, v nebeském kempu.
  Řekneš mu vše co mám
  je jenom z ohňů dým
  prokletí trempů, prokletí trempů.

4. Nevěřím ti můj pane
  odpusť mé rouhání
  že na nebesích, že na nebesích.
  Oheň už nezaplane
  tak jako na stráni
  tam u nás v lesích, tam u nás v lesích.

R: Oheň...