Soumrak

táborové písně

C D7 G D#7 D7

(G)    Emi  F#7  Hmi
Ta chata v údolí u řeky malá
    Emi     C    G
bývala pro ně vždy plničká krás.
Hmi  Emi   F#7	 Hmi
Na oba pokaždé z dálky se smála,
C       F#7       H7
když se k ní v sobotu vraceli zas.
      Emi  H7     Emi
V zlaté pak záři, když západ vzplál,
A7    D   A7    D7
do ouška dívce hoch zašeptal:

      G6      D#7
R: Až padne soumrak na údolí,
      G6 D#7  D7   G6
  na nebi zazáří pak hvězdičky.
             D#7
  Kraj kolem usne, po okolí
     G6  D#7   D7  G6  G7
  zahoří rudým světlem ohníčky.
      C       Cmi
  V chatě útulné budem se hřát,
      G6  E7   A7  D7
  tvé srdéčko tě víc už nezabolí.
        G6          D#7
  Tam poznáš, děvčátko, jak mám tě rád,
      G6   D#7 D7 G6
  až padne soumrak na údolí.

Čas rychle utekl, minula léta,
hoch svorně s děvčátkem žitím šli dál.
Stářím teď oběma vlas stříbrem vzkvétá,
podivně osud si s nimi tak hrál.
Hoch na své údolí vzpomíná rád,
na to co říkával, když býval mlád:

R: Až padne soumrak...