Píseň plání

táborové písně

    Ami       E7    Ami    G 
1. Kdo slyšel tu píseň plání co nocí zaznívá 
    C      Dmi H      E E7 
  ten musel bez ustání na ní vzpomínat 
 
    C      Dmi 
R: Vůně trav a ohně rudé 
      G      C 
  chlapců křik a dusot stád 
    Ami      E 
  věci prosté a přece krásné 
   Ami E    Ami 
  každý musí mít rád 
 
2. Já vím že se vrátím tam dolů k pastvinám 
  tam smutek navždy ztratím až domov najdu tam 
  
R: Vůně trav a ohně...