Odešel kamarád

táborové písně

  D    A7   D  D7 G          D
1. Do osady přišla dívka, slzy v černých očích má,
       A7   D  E7       A
  Podává nám lístek bílý třesoucíma rukama.
  Emi          A7  D       A7
  Shlukli se všichni kol dívky zdrcené osudem zlým.
  D            A7           D
  když v tom druh pozvedne oči, praví k nám hlasem tichým.

  D                   A7
R: Povstaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát,
                    D
  odešel nám již navždy náš drahý kamarád.
                D+ G
  Nikdo už neuslyší v osadě jeho hlas,
  Gmi        D    Emi    A7  D
  Nikdy už nepřijde hoch ten do chaty mezi nás.

2. Smutno je v okolí celém, kde dřív zněl jásot a zpěv.
  Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv.
  Z dáli hlas zvonu dolíhá, v duších nám leží tíseň,
  vzpomínkou na tebe, hochu, v dáli zní naše píseň.

R: Povstaňte...