Neodcházej, nechoď spát

táborové písně

     G            C       G
1. Neodcházej, nechoď spát, neodcházej, nechoď spát,
       Ami   D     C      G
  [: až do rána bílého budem hrát, budem hrát. :]

2. Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka,
  [: jede, jede do dáli, veze vagón kořaly. :]

3.=1.

4. U klavíru sedí Bill, ten už mnoho roků pil,
  [: když začal falešně hrát, poslali ho domů spát. :]

5.=1.

6. A ten barman, ten se má, za barem se usmívá,
  [: všichni tančí, on je rád, že do rána budem hrát. :]

7.=1.