Marina (Pozor, pohov)

táborové písně

  D                      G     D   A7   D
1. Když jsem jednou na palubě převzal velení, pozor - pohov, jo převzal velení.
                   G    D    A7    D
  Posádka i důstojníci byli jeleni, pozor - pohov jo byli jeleni.
       G                     D     A7    D
  Zahučela děla, koule z děla vyletěla, paluba se chvěla, když rána dozněla.
                     G     D   A7   D
  Škoda rány, která z děla nevyletěla, pozor - pohov, jo nevyletěla.

  G           C   G   D7       G
R: Když jsem sloužil u maríny, jen jednou jsem ztroskotal.
            C     D7      G
  Blesk urazil dva komíny a já klidně velel dál.
       C       G       A7     D7
  Kolem nás tajfun zuřil, moře bouřilo, z posádky se hrůzou kouřilo.
  G           C   A7   D7    G
  Když jsem sloužil u maríny, bál se mě i admirál.

2. Jednou přišel na palubu reform Vosátka, pozor - pohov, jo reform Vosátka.
  Začal na nás nadávat, že nejsme posádka, pozor - pohov, že nejsme posádka.
  Paluba je hladká, kde se vzala, tu se vzala, spadla na něj kladka a ta mu dodala.
  Na pohřeb jsme zavolali všechny z posádky, pozor - pohov, na počest Vosátky.

R: Když jsem sloužil u maríny...

3. Ten, kdo zažil opravdovou bouři na moři, pozor - pohov, jo bouři na moři,
  toho nechte vypravovat, ten ať hovoří, pozor - pohov, jo ten ať hovoří.
  Málokdo to snese, blesk do lodi když uhodí, a ten kdo se třese, se na loď nehodí.
  Kdo se třese, ten se na loď vůbec nehodí, pozor - pohov, jo vůbec nehodí.