Japonečka

táborové písně

  D      E      A7       D
1. V Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou,
         E     A7     D 
  loučil se tam námořník se svou dívenkou
  D7     G         D
  a Japonečce malé slzičky stékají,
          A7          D
  když jeho rety rudé slova lásky šeptají
  

       A7               D
 2. Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ,
            E A7        D  
  tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět,
  D7       G        D
  ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
          A7            D  
  a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým
  

  D        E   A7     D
3. Byl to ale námořník, co pro ženy žil
          E    A7     D  
  a v každičkém přístavu z číše lásky pil,
  D7      G          D
  na Japonečku malou už dávno zapomněl,
         A7            D 
  na její rety rudé, které kdysi líbat směl

      A7              D
4. Má Japonečko malá, až zas budu s tebou sám,
           E  A7        D  
  tvoje láska neskonalá povede mě ke hvězdám.
  D7       G         D 
  a jaro až se vrátí, všude bude plno krás,
         A7            D 
  pak děvče moje milé, já se k tobě vrátím zas.