Cigánka

táborové písně

  C    F
1. Vydávali cigánku nevinnú,
   G      C
  prichystajte bielu perinu,
    F    G   C    D
  [: na na na na na na na na na na,
    G            C G C
   vína bude dosť pre celú dedinu. :]

2. Ženích, ten je beťár a bohatý,
  on tú celú slávu zaplatí,
  [: na na na ...,
   keď zaplatí, ostane aj bez gatí. :]

3. Skoro ráno, keď slnko zasvieti,
  aj ten cigán, dievča, povie ti,
  [: na na na ...,
   že nechce byť vůbec skúpy na deti. :]

4. Na na na na ...

5.=1.