Adam

táborové písně

1. Cítil se Adam v ráji sám,
  řekl mu pán Bůh ženu ti dám
  natěš se na to
  až přijdeš na to

R: Jak se to dělá
  a na co to je

2. Seděli spolu u téhož stolu
  ona vždy oči sklopené dolů
  Milovat chtěla
  však nevěděla
R:

3. Jednou však přišla na tváři smích
  něžně pohlédla do očí mých
  milovat chtěla
  asi věděla
R:

4. A já byl hoch nesmělý
  ona jen řekla přijď v neděli
  Já políbím tě
  a naučím tě
R:

5. A co mám dělat když mám ji rád
  a chci vedle ní napořád spát
  vedle ní ležet
  a přitom vědět
R:

6. Jednou je málo, desetkrát moc
  pětkrát to stačí za celou noc
  Však to doznáte
  až poznáte
R: