Krysař 17. Zabití krys

písničky z muzikálů

Otevři se, bráno hvězd
a přijmi můj dar zpátky do své náruče,
tak činím z vůle moci,
jež mi byla propůjčena.