Stáda bílých mustangů

Michal Tučný

R: Na nebi stáda bílých mustangů
   modrou trávou letí dál.
   
1. Zas mě to táhne do lesů a hor
   navštívit místa, který měl jsem a mám rád.
   zas mě to táhne, no vždyť je to můj obor,
   jen tak se sebrat a vandrovat.
   
2. Provazy deště připoutaly jarní bouři
   ke kůlům blesků v ohradě skal.
   A tvaře jezdců zmizely v hustým kouři,
   jak prudký déšť nám oheň zhasínal.
   
R: