Kaw - Liga

Michal Tučný

1. Kaw-Liga je starej Indián
  z klády borový,
  tam, co má výklad antikvář,
  hlídá dveře vchodový.
  Kaw-Liga
  tam dlouhý léta tiše stál
  a vůbec ničeho si nevšímal.
  
2. A jednou spatřil v týhle výloze
  indiánskou squaw,
  v té chvíli hořel poprvé
  láskou vášnivou.
  Kaw-Liga
  Ač chtěl a přál si sebevíc,
  tak nedokázal ani slovo říct.
  
R: Jó, Kaw-Liga
  jak stráž tu stojí dál,
  Jó, Kaw-Liga
  se nikdy nelíbal.
  No tak proč se divit,
  že se červená
  Kaw-Liga, ten chudák dřevěná.
  
3. Kaw-Liga byl smutnej Indián,
  nesměl prozradit
  jen třeba pouhým kývnutím,
  jak moc jí chce mít.
  Kaw-Liga
  Byl v koncích, jak to udělá,
  tak se to nikdy nedozvěděla.
  
4. A jednou ňjákej chlapík v balíku
  tady nakoupil,
  vzal Indiánku bůhvíkam,
  jen Kaw-Liga tu zbyl.
  Kaw-Liga
  Tu hlídá dál dveře vchodový
  a byl by radši v lese borovým.
  
R:  
  ... celej dřevěnej ....