Když jsem já sloužil

lidové písně

  D                A
1. Když jsem já sloužil to první léto, 
                D
  vysloužil jsem si kuřátko za to.
                A
  A to kuře krákoře běhá po dvoře,
          D  A  D
  má panenka pláče doma v komoře.
  D                A
2. Když jsem já sloužil to druhé léto,
                 D
  vysloužil jsem si kachničku za to.

  A ta kačka bláto tlačká
                A
  a to kuře krákoře běhá po dvoře,
           D  A  D
  má panenka pláče doma v komoře.

3. ... husičku ...
  A ta husa chodí bosa, ...

4. ... vepříka ...
  A ten vepř jako pepř, ...

5. ... telátko ...
  A to tele hubou mele, ...

6. ... kravičku ...
  A ta kráva mléko dává, ...
 
7. ... botičky ...
  A ty boty do roboty, ...