Menu
A+ A A-

Chraň Bůh ty bídné

Leona Machálková

Nevím, jestli ty mě slyšíš a 
zda jsi vůbec tam,
jestli máš čas na tulačku, k jejím modlitbám.
Vím, že patřím k vyděděncům,
nač by ti byl hlas můj.
Nebyl ale synu boží, kdysi stejný úděl tvůj.

Chraň Bůh ty bídné, kéž bys k nim vzlét,
dal jim svou spásu, co nedal jim svět.
Dej Bůh mým lidem i na štěstí díl, 
chraň Bůh ty bídné, kdo jiný jim zbyl.

Ne, já nic nechci, dál budu svá.
Však vím, že jsou mnozí míň šťastní než já.
Dej Bůh mým lidem už časy míň zlé,
vždyť i ti chudí, snad jsou děti tvé.

Chraň bůh ty bídné, ovečky své...