Neodcházej

Jiří Bulis

Neodcházej
Neodcházej
A půjdeš-li - už se nevracej
Tak už se nevracej
Až písek dnů
Až písek dnů
Až písek dnů
Odvanou deště
Odplaví deště
Pak na vše zapomenout dej
Pak na vše zapomenout dej