Prostři mi plátnem

Iva Bittová

Prostři mi plátnem z babích let
Ustel mi sítí z říčních řas
Prostři mi plátnem, ustel sítí
Požehnej sluncem hodným z nás

Prostři mi...

Ty kdož jsi dal mým statkům účel
Mým skutkům řád, mým krokům směr
Mým lodím vítr, ústům dech
Mým bokům krajky z palčích per

Prostři mi...

Ty kdož se scházíš s paní v pláště
Kdož jsi dal dlouhým nocím práh
Mým očím žízeň, prstům cit
A stíny kouzlíš po střechách

Hm...
Prostři mi...