Bábinčin maršovský valčík

filmové melodie

D A7       A
Co bys rád, zlatý hošku?
             D
Se mnou tančit chtěl bys trošku?
   A7   D
nejsem sic už mláda,
     A
ale půjdu ráda,
                D
když tak švarný hoch přišel pro bábinku svou.
Jenom zvolna, pomaloučku,
musíš tančit, ty můj vnoučku.
Opatrně stoupat,
zlehoučka jen houpat,
abys neznavil příliš bábinku svou.
     A7   D
Dávný ten zní mi rozhovor,
           A7
slyším-li valčík ten hrát,
bílý zřím dům tam v klínu hor,
            D
místa jež měl jsem tak rád.
     A7   D
Maršovské rychty kamenné,
D7       G
pohádky dětství blažené,
    Gmi   D   G
domova drahého kouzlo vlídné
D/a     A7     D
z tónů těch slyším zas vát.
Dávný ten zní...