Bratře nedovol

Cocotte Minute

Stáli jich stovky sami sebou
Pod jednou vlajkou víru zaříkali
Hrdí to lidé na sebe sama
Jedno slovo přísahali
Bratry v krvi i falši
Za život druha položit svůj
Bratry, jak přísahali

Hej ty, vstaň a bojuj
Chci vidět na tvým xichtu krev
Vodevři oči a chladně bojuj
I kdybys měl bejt první mrtvej
Hej ty, chtěj cejtit v ruce zbraň
Vodevři voči a chladně bojuj
Ted se biješ pro svůj kmen

Bratře nedovol! Naproti sobě!

Až doválčí ta vřava chladů
A bratři navzájem se probodnou
Možná zjistí se kdo byl to v davu
Jež rozsek vlastní zástavou
Dva bratry ve dví proti sobě
Dva bratry ve dví proti sobě
Dva bratry ve dví …

Hej ty, vstaň a bojuj
Chci vidět na tvým xichtu krev
Vodevři oči a chladně bojuj
I kdybys měl bejt první mrtvej
Hej ty, chtěj cejtit v ruce zbraň
Vodevři voči a chladně bojuj
Ted se biješ pro svůj kmen

Bratře nedovol! Naproti sobě!

Padni pro svůj rodnej ten kmen,
padni pro jedinej ten sen.
Padni pro svůj kmen!