Oheň, voda, vzduch

České srdce

Soumrak má barvu plamenů
z rezavým svícnám
hraju si tíhou kamenů
Obtížn, snů obraz skládám z nich

Písně jsou vzkazy pověstí
A tóny možná šepot druidů
Jak píšťaly zní

Čas tichých nocí dotyků
Prastarých písní – zmizel
ženem se někam ve spěchu
Pro nic a snad za duhou

Jen moje světlo svítí dál
A doufám že se k nám vrátí

®: Oheň voda vzduch
Plameny tančí v očích
Svět píšťal chvíli nám krátí
A houslí snění před probuzením
Dobu nám vrátí.

2 x ®: