Hell Is A Dancefloor

Brooklyn Bounce

Tonight, hell is a dance floor
And we are the devils
Hell is a dancefloor
Tonight, this dancefloor is hell
And we are the devils
I wanna see you dance, and this is hell
Tonight, this dancefloor is hell
Hell is a dancefloor
Tonight, hell is a dancefloor, is a dancefloor
Hell is a dancefloor
Hell, hell is a dancefloor
Hell is a dancefloor