Proměna

Bonsai

1. Poslouchám, jaký byste chtěli svět,
  sedím stranou a trochu závidím, ó...,
  pokud je tady co závidět,
  vám se zdá skvělý, v tom šeru ho nevidím.

2. Generační problémy nám zestárnou,
  o penzi si nesměle říkají, ó...,
  úlohu já nehraju pražádnou,
  tak jenom upíjím a už se ani nedivím.

R: Jiní mi život mapují,
  legendou je ubrus politý,
  a život hluboký jak oceán,
  každý na něm sám a sám.

3. Zrození potomků je jim útěchou,
  ve vínku špatné svědomí, ó...,
  jen aby už nebylo pod střechou,
  už se jich netýká, a tak o něm nemluví.

4. Odsuzují hlavy plné nápadů,
  ubližují víc než všichni ostatní, ó...,
  popelník je rázem plný dohadů,
  kterým jsou všichni poplatní.

R: Hlava mi klesá únavou,
  možná za to ani nemohou,
  že se léty takhle promění,
  a tak každý vede jen tu svou,
  okouzlen tou vlastní proměnou,
  říká tomu umění....