Zymby

Blaf

Cwak, cwak ,cwak - robióm klyszcziczki u zymbiorza
Cwak, cwak, cwak - uż je to tak

Siednył żech se do czekarny a bunde na hok chynył
Serduszko móm taki małe, jak by mi gdosi wchynył
Czakóm tu - ni piyrszim razym
Bóty zezuć kozajóm
Rozmyślać tu nima czasu
Hned do zica wciskajóm

Wrrr, wrrr, wrrr - bormaszinka, bormaszinka
Wrrr, wrrr, wrrr - na karku móm ślintoka

A ... Pan Sikora, stary znómy
Siostrziczke uż puczi śmiych 
Wy ście tu uż dłógo niebył
To je od was ale grzych

Także - tyn, tyn, tyn - tyn musi iść z gymby wen
tyn, tyn, tyn - ale, też se już kruszi

Za trzi tydnie po obcisku zaś se nóm tu ukożcie
Dwie godziny teraz niejeść - wielkóm półke se dejcie

Mioł żech o swój chrup wiyncej dbać ć ć ć
Teraz musim każdy wieczór sztuczne zymby we szklóneczce 
Przi miesiónczku w jego ciyniu wykómpać

La, la, la - ku tymu nie trza żodne zymby
La, la, la - ku tymu nie trza nic