Zafujane

Blaf

Łónki kopce
Zafujany kraj
Kdosi nimo zime w lasce
Pro mie je to baj
Zafujane dachi, strómy
Santa Claus je stary
A ponocny na rynku
Fuko do fujary

Cukrowe, prskawki, świyczki
Kolyndy a ryby
Ludzie sóm ku sebie mili
Nimiało by to chyby
Kdyby, kdyby, kdyby, kdyby
To niebyło roz w roku
Ponocny se na fujare 
Wygrowo do kroku

Latoś śniega nima nigdzi
Yny wanocznio wyzdoba
Wysoki strómek, gynsto mgła 
A elektrycki świyczki
Ponocny tyn je uż tam
Kaj wiecznie rośnie trowa
Indian przed Sezamym
Gro urywek z kantyczki