Tragedium Colleum

Blaf

Szwela, szwela… szłap, szłap…bac!

Po glajzach idzie opilec
Z Bocónowic to tubylec
Ón Beskidy dobrze zno
Obie nogi zdrowe mo

Szwela, szwela… szłap, szłap…bac!
Tudu, huhu, ááááááá!

Cosi pisko, rzwie a hóczi
Juj to była masorzina
Tróhła sie spuszczo do dziury
Na pogrzbu je cało dziedzina

A płacze, a śpiywo:

Stary niedźwiedź mocno śpi