Szpacyrek

Blaf

Wyszeł żech o jedynostej 
W nocy na szpacyrek
Potkoł żech kolege, co sie
Nazywoł Gazurek
Gazurek mioł zygarek 
A zadrzity pazurek
A skokoł przedy mnóm taniec 
Pry polski Mazurek

Przez pola my szli ku Sigle
Zkryncili na Kympe
Było ślisko a fujało
Zrobiło to ślympe
Gazurek juchnył, wyskocził
A spadnył na gymbe
Od tej doby mu przi tańcu
Świyci złoty zymbek

We wielki pióntek żech se zrobił
Pzez Lyski kółeczko
Potkołch kamrata ze szkoły
Nazywoł se Heczko
Heczko adoptowoł dziecko
Rdzowi mu embeczko
A złe czasy przeczko
Bo mo nasze cedeczko 

Heczko nima żodne beczko
Nawlyko se véčko
Pómbóczek mu fandzi
Ty moja owieczko

W Naniebowziynci żech se wyszeł
Krokym na Bocóny
W tamty stróny, jak se
Na jesiyń zlatujóm wróny
Robił tamstyl na piecach
Zy mnóm niejaki Szlauer
Siły mioł za piynć kóni
Really five horses power

Aj we kwitu przi muzyce
Bywoł twardy Hauer
Ale yny do tej doby
Niż zrobił piyrwszi maler

Wyjechoł żech do Harendy
Na Jarka Nohavice
Ujiścić se czi se jedno
O poezyje szpice
Jego humor był tak dobry
Mieć ze sebóm opice
Skokała by z radości
Aż by roztrzaskała zice

Jego smutek mie tak boloł
Mieć po rynce nożice
Rozstrzigoł bych swojich pieśni
Ganc wszecki krabice