Swojóm cestóm

Blaf

Moje palce przebiyrajóm tu oto tych pore strun
No tak ty se tam moc niewierć a pieknie na mie czum
Choć snażim se uż jak nejlepi zaśpiywać do mikrofonu
Stejnie nigdy niezaźni to jak z twoigo gramofonu
No ale jak se ci to niepodobo tak se zebier gitare a
Zkuś wymyśleć muzyke, zrób text a cziste wokale
Aby to miało rynce, nogi dało se to wydrżeć
Bo nima kónszt zwyjać do mikrofonu a rynkami walić do strun
Rzeszić w textu - dejmy półke, bo na Karpyntnej zdechnył kóń
Aż se ludzie zacznóm dźwigać ze stołków a rzwać idź precz!
No tak pakuj! uuu Fuuu Guuu Cuuu

Ku tymu abych se użiwił mi chybi skoro wszecko
Móm rynce lewe, grać nie umiym
Nimóm pyniyz, babe, dziecko
Ale móm krasny dar od przirody
Wszimnicie se tego sami
Mało kiery tak po naszimu
Umiy nagrować ze słowami
Móm pocit, że móg bych se to klidnie rozdać
Z Nohavicóm, Plíhalym, ze Samsonym, Janouškym
Jahelkóm a Pepóm Strejchlym
Kiery nie zmiynił repertoar
Nejmiyni dziesiynć roków
No ale jo se pujdym swojóm cestóm
Bo'ch je synek z Góralie
Móm łysine, pijym piwo
Jakóż takóż se mi żije
Ku wydaniu piyrwszi LP deski
Mi chybi yny pore kroków
Tak sto roków
UUUUU ...