Słóneczko

Blaf

Zachodzi słóneczko poza grónie
Ciynie sie zdłóżajóm po Nowinie
Pujdymy skoro spać, bo trzeba rano wstać
Łowieczki wyganiać ku żłabinie
Pujdymy…

Zachodzi słóneczko nad buczkami
Nie pujdóm łowczorze za dziywkami
Bo trzeba pozór dać, łowieczki wachować
Przed wilkym, niedźwiedziym, zbójniczkami
Bo trzeba…

Zagorzało niebo od słóneczka
Czi to zrumiyniały miłej liczka?
Liczka zrumiyniały, łoczka zapłakały
Że sie nie dostały za Janiczka
Liczka …

Wyjdzie zaś słóneczko spoza Stożka
Łobudzi mej miłej modre łoczka
Wiaterek zawieje, miło sie uśmieje
W stróny Kozubowej na Janiczka
Wiaterek….