Rum - śliwka

Blaf

Jedno rano, jedno rano - jak pośniodoł
Nacis hadry do rubzaku i z chałupy kroczoł
Szeł polym, szeł lasym, w rynce drżoł
Staróm rómple, co na ni uż piynć roków proł

Rum - śliwka, rum - śliwka, u pasu kołt
Ryfle bluzy piere w Olzie, to je dobry dżob

Swojóm staróm ón wdycki mioł strasznie rod
Zmylił se jak niedźwiedziowi i w lesie miód krod
Wedle strómu jego robka stoji z garcym 
Z krzoków na niom brtnik skocził
I było amyn

Rum - śliwka, rum - śliwka, u pasu kołt
Ryfle bluzy piere w Olzie, to je dobry dżob

Za plecami las mu szumi, tam skoczył pstróng
Kaj też dzisio przebywo pytlaczisko Dróng
Cudzi ludzie przichodzajóm, odkiyl też sóm?
Tyn z hóślami, tyn z gitaróm a z bazgitaróm

Dej nóm łyknyć kapki śliwki a przestóń prać
(2x) Pój do naszi country grupy na rómple grać