Rohajz

Blaf

W Egipcie escze za doby Faraona
Znali uż zbraně a wercajg ze żelaza
Przileciało ku nóm z Kosmu
Spadło miyndzy Pyramidy
W podobie meteoru - to byla rana!

Meteory na ziym nielocóm każdy dziyń
Tak człowiek wypracowoł technologie
Tropili se z huciarzinóm Indowie a Arabi
Kelci, Rzimani - no wszyndzi kaj se żije

Beskidami ciecze drawo rzeka Olza
Lemowano hektarami gynstych lasów
Sóm tam lożiska rudy a wopna
Dobro glina na cegłe
Ludzko siła, niedostatek papalaszów

Rohajz, szlaka, szarża, ingot
Cagel, brama, blok
Rundajz, flahajz, winkel, żebro
Glajz a w ringach drót
Wysoki piece, sztalwerk, konti
Walcwerk, gisernia, mechanik
Pokiyl pojadóm - nie beje biyda głód.

W Łómnej se uż we wielkim scinajóm strómy
Wodóm se jich spławuje na dół do Trzyńca
A na lewym brzegu stoji 
Wielko piec na wóngli z drzewa
Z poczóntku se tego monstra kaj gdo boji

Z milirzów a z pieca dym idzie do nieba
W górach nima wubec lehki żiwobyci
Tak se coroz wiyncej ludzi 
Przed wychodym słónka budzi
Bo daleko je do Werku iść im trzeba

Rohajz, szlaka, szarża, ingot
Cagel, brama, blok
Rundajz, flahajz, winkel, żebro
Glajz a w ringach drót
Wysoki piece, sztalwerk, konti
Walcwerk, gisernia, mechanik
Pokiyl pojadóm - nie beje biyda głód.