Śpiyw starych pachołów

Blaf

Śniegi tajóm, z dachów kapie
Na zime se wiosna sapie
Ciynżko wstowo se mi z łóżka
Po pół roku - no je to fuszka
Dźwignyć ciało a iść do świata
Jak kozali mama a tata
Tu mosz ryncznik, mydło, paste
Przikludź nóm szumnóm niewiaste
Kiero umiy prać, szić aj warzić
Sprawić telewizor, magicz
Mo video, auto, chate
Nie czako jak ty na Mates
Aż ci wyndzie piyrwszo cyna
No to nóm Pónbóg teda zesłoł lumpa syna
Co by gnił fórt na kanapie
"Marsz do świata, stary capie"

Tóż mi dobrej rady dali
Spakowali mie i pożegnali

Krosne, bóty a precz z dómu
Do sklepu po liter rómu
A hned wijoooo na Słowioki
Co na tym, że uż móm roki
Bych z babóm drepsił za wózkym
A posłóchoł - tam tóm bluzkym chcym
A jak ji mieć nie bedym
Tak ci zaś cosi wywiedym
Z Ruckim, Sikoróm, Mitryngóm
Albo z tym dłógim łazyngóm
Co se łoto wrócił z basy
A w łóżku je lepszi klasyk
Niż tyn Ital Cassanova - 
Ale dość, bo uż mi prasko głowa
Z tak moc zbytecznych starości
Kupa je inszich możności (2x)

A jedna z kupy inszich możności je trzeba ta

Narownać se swoje kości
Na zielónej łónce
Niechać se łechtać słóneczkym
Kaszlać na pinióndze
Wieczór łokómpać se w rzece
Chycić pore pistróngów
Na ogniu jich łopiyc w lesie
Pić piwo ze dżbónku
Zakurzić se dobróm Startke
Przed noclegym pod szirakym
A do chaupy posłać kartke
Na żyniaczke - tóm wóm kaszlym (3x)