Orient

Blaf

Jak żech tóm muzyke zacznył w obywaku
Grać, tak se naszo wodnio żelwa Julka
Zaczła pohybować we szklannym akwarku
Do rytmu kolem muszli
Pływała tam a zpatki, nacióngała głowe
Łowiła ty zwuki też aj nad hladinóm
Zwyrchu na nióm świyciła mlyczno żarówka
Taki jeji słóneczko

Jakby ji ty zwuki przipóminały jeji korzynie
Z dalekigo Orientu
Jakby chciała sławić wedle poczitacza
Jeji świynto Ramadan
Że Julka je muslimka a żere chroboki
Usame, Saddama – tych mo na salamu
Malutko żelwiczka z zielónym krunyrzym
Czi je Allah jeji Pan

Nie wiymy, bo my jóm kupili bez rodnego
Listu we zwerimexu na rynku
U pana Tvrzníka na Świyntego Mikołaja
A latoś my sławili

Jeji urodziny a to uż chodzili
Mikołaj z czertami, też aj z Aniołami
Od chaupy ku chaupie, od bytu ku bytu
Rozdować dzieckóm darki
Nikiere se jich boły, nikiere se śmioły
Kajsi ich też ani do siyni nie puścili
Dzwóneczki cinkały, łańcuchi rzinczały
Nogi tyrczały z miecha

Bo Biskup Mikołaj se tu do Europy
Dostoł też z daleka, aż tam z Orientu
Prziszeł tu z Turcyje, majóntków s zrzeknył
Pómogoł biydnym ludzióm
My go mómy radzi a nie chcymy u nas
Żodne Santa Clausy, przigupi reklamy
Że chodzi na jesiyń podle kalyndorza
To nie wadzi żodnymu

Bo uż je nafujanego kupa śniega
A na Olzie też uż je silny lód
Aj kympa w Bukowcu je cało biolutko
A kónsek vedle ni pod śniegym sóm...

...zafujane Szańce stare uż tak isto
Przes sztyrysta roków a jakisi pióntek
Były postawióne jiście proci Turkóm
Pry ich tam padło kupa
A tam kónsek niżi, jak u tego krziża
Co tam szwigermama chodzi zapalować
Świyczki a porzykać, tak ich je pod ziymióm
Zakopanych na tucet

Po co tu wubec prziszli, co jich tu prziwiydło
Z taki wielki dalki, aż tam z Orientu
Z krziwymi szablami niechali po sebie
U nas kupa potómków
Kufa pry znaczi czetarz a przijmeni Turek
Też je rozszyrzóne w tych naszich Beskidach
A dobrze se siedzi u Olzy w gospodzie
Co se pisze U Turka

Na wilijówce a popijo czajocha z rumochym
Bo uż se bliżóm świynta
A jak tam roz beje aj naszo kapela
Tak Wóm zagrajymy kónsek z Etna