Octoberfest

Blaf

Wyndrynia, Karpyntno, Jaworowy, Rzyka
Rajony u naszich, w kościele porzykać
Aż to z prawóm nogóm tak dopadnie
Jako kiejsi z lewóm – każdopadnie
A spapać pół kaczki w Penzionu
Bo patnost roków społu
Bedymy z Alenóm zebrani
Jak beje operowani

Przebiygać na Sosnie mojigo Petepa
Raczi to skrócimy, uż żech je precz z depa
Na pokoju sranda aj stynkani
Jazda na dolsinu ganc przed spanim
W głowie to zepnyło wszecki dróty
Wybuchło tsunami
Wodopad myszlenek chrlim z tlamy
Bucho odwedla pani

Jaworowy z okna je cały biolutki
Nawaliło śniega, na przijmowym bótki
Czakajóm z hadrami, tak trenujym
O bierłach po schodach wylazujym
Aż na szóste piyntro a zpatki
Chcym uż iść dudómeczku
Konecznie pakujym manatki
Wdziyncznych je kajkómeczku

Wegetek, nawszczewy, szpacyrki, do sklepu
Ksiónżki a Superstar
Wszeckich świyntych je tu
Cobydup!