Łóńsko

Blaf

Uciykło to strasznie hónym, stary rok se podowo
Rynke z tym, co se narodził a wszeckim se to podobo
Bo każdy czako od nowego cosi lepszigo niż przed tym
Karierista powyszyni, uklizeczka nowóm mietłym
A jo je strasznie zwiedawy, jak se mi beje w muzyce
Darzić a eszcze wiyncej na to, jak dopadnym ze swojóm miłóm
Skyrz kierej żech eszcze łóni, abych dostół hónym kwartyr
Chciół iść ścinać do lasa strómy motorowóm piłóm

Wszecko se słożiło tak, żech dostoł od ni prawie kopy
W dobie, kiedy my mieli grać we statu strzedni Ewropy
W kierym se niejwiyncej szmeli, aj z tego nakóniec zeszło
Żodno Polska, żodne wiesieli - mieć tak elektrycki krzesło
Posadził bych se do niego, kdyby nie było prawie sztrómu
Porzódnie bych z półlitrówki, no porzódnie bych łyknył rómu
A czakoł bych na tóm chwile, na tóm chwile, aż mie flagnie
Niż mie flagnie, tak wyskoczim - kruca fix tyś je zaś na dnie

Tak se hónym zpamiyntej synku a pozbiyrej siły
Dyć se możesz za to sóm, bywoł żeś czynsto opiły
Óna rada ni miała to, pokażde ci mówiła
Jesi to tak beje dali,no nie bedóm ci mówić tato
Dziecka, kierych eszcze tu na tym naszym świecie nima
Aż ji doszła ciyrpieliwość, smutno dlo mie zaczła chwila
Ale jo se abnormalnie do muzyki obuł wtedy
Z chlastym strzelił, zacznył śpiywać o tej, co wypisuje kredy

We zwlasztni szkole w Jabłonkowie, isto żech ji wiertnył w głowie
Prawie tymi pieśniczkami, bo jak my Cieczynym sami
Szpacyrowali koło Olzy a jo tlemił do ziymie
Nie chybiało moc do tego, aby z oczi wyhyrkły łzy
Ni móg żech za żodnóm cene uwierzić tymu, co se stało
Czi to je sen, czich je pako, no nie było tego mało
Ele od tej doby se mi zaś świat zacznył widzieć o moc lepszi
Wszyndzi mówim na zdrowi, kaj słyszim yny kichnyć - HEP CZI

Ze starym rokym se łónczimy u nas w Beskidach na Slawiczu
Sylwester, jak to powiedzieć, stół bardzi za wypij a czum
Wszecy byli zhoblowani, my miyndzy nich niezapadli
Tak my isto nakóniec wyglóndali nejwiyncej wadni
Przesto my se ze wszeckimi gratulowali po północy
Szczynścio, zdrowio - no to je jasne
Bo kdo by kómu przoł nimocy
Aby był tyn nowy rok o moc lepszi od starego
A aby se w pieśniczkach śpiywało wiyncej wesołego

(4x)Hej na na na na na na na, ...
      Hej na na na na na na na, ...
      Hejna dni sóm przed nami
      Hejna dni sóm za nami