Naladówka

Blaf

Zima je jak sie patrzi
Tak Rusko prziszkrciło gaza
Żidóm też strzikły nerwy
A tak sie bómbarduje Gaza
Aj kryza z Ameryki
Przez wielkóm wode doraziła
A tak niejedna baba
W Siglański fabryce skóńcziła
Robić na nieurczito

Autobus pod Kanade
Jeździ każde rano narwany
Jedyn wedle drugigo
Wyglóndo wiyncej niż nasztwany
Akurat tamtyn bachrocz
Wedla na zicu nagłos chrapie
Sleczna nad nim se śmieje
Isto jak jo to nie chapie
Boże, to je zdrowi!

Na jutro se uż cieszim
Bo wyrazim kajsi na góry
Nazujym se hajteki
Do rynków patyki na tury
Wyszkrobiym se aż nawyrch
Czim jak nejbliżi Pómbóczkowi
Na próznej flaszce pisknym
Co żech wypił na zdrowi
A na lepszi czasy

Tarara tararara …