Młodzi a starzi

Blaf

Dwo starzicy na ławeczce
W parku fajki wykurzujóm
Kiejsi, to bywały czasy
Ni jak dzisio, narzykajóm
To ci młodzi – Bóg im odpuść
Wiyncej szkody niż użitku
Narobióm, a wiycie czymu?
Mogóm za to ty rozwody

Matka sztwie go proci ojcu
Ojciec zaś naproci matce
Ón nimo z żodnego respekt
A uż je tu piyrwszi defekt
Wychowuje go ulica
Nieskorzi se chytnie chlastu
Włosaty je jak opica
I ostude robi miastu

Młodzi a starzi…
Jazz a saxofóny

Mogóm za to dyskoteki
Każdy z nich wiy, co je droga
Głowy pełne sóm muzyki
Ni majóm strach ani z Boga
Do szkoły przestanie chodzić
Potym zaś bulo w robocie
Jako też po naszi śmierci
Beje klapać to na świecie?

Szeł około synek młody
Po łopatki włos mioł dłógi
Wracoł se prawie ze szichty
Było niewiela po drugi
Dobry dziyń, tak jak se darzi?
Ale undzie, czas se robi!
Tak se miyjcie, musim lecieć
Pómóc ku stawbie bratowi

Młodzi a starzi…
Jazz, hardrock, heavy metal

Sóm sebie se po chodniku
Pytoł – co tym starym zbywo?
Jak je pieknie, siedzóm w parku
Jak padze, idóm na piwo
Ni ma jak nóm młodym, zdrowym
Robota od rynki idzie 
Wszak staroba też aj na nas
Za jakisi roki przijdzie

A potym se siednym w parku
Albo z kamratym u piwa
Na to co my dokozali
Z radościóm se bedym dziwać
Bardzi tak wiyncej ze zwyku
Zdudrzym roz za czas pod nosym
Ci młodzi nie stojóm za nic
Kiejsi – to bywały czasy!

Młodzi a starzi…
Jazz, hiphop, technoparty
Młodzi a starzi…
A Paroubka pogryz pies