Lopuchi

Blaf

Uż sóm wielki, jako zielóne parazole
Do terenu wyrażóm szłapcugym albo też na kole
Przelacz, Wrch Murzińkowy, Połóm a po sjezdówce dołu
Albo z Nydku na Soszów my z mojóm wyrazili społu

A miyndzy tym z kapelóm krzcimy Bidonóm cedlo
Grómy na festiwalach, bondź kaj, nóm to je jedno
Chczije, czi słónko świyci, albo zaś wiater fuczi
Głównie jak je grać kómu a dobrze zwukarz zwuczi

Walda uż miesiónc słóżi, Majkl je dziepro w przijimaczu
Świynty Pieter jich strzigoł a oblyk do modrych maskaczów
Przed Bożim Ciałym sie smażiła w chałupach wajeczina
A na Jana rzadziła powódź u Nowego Jiczina

A miyndzy tym z kapelóm grómy we special wlaku
Aj w Pradze u kościoła Sacré Coeur bojdke takóm
Chczije, czi słónko świyci, albo zaś wiater fuczi
Głównie jak je grać kómu a dobrze zwukarz zwuczi