Labradorek

Blaf

Przed chaupóm ławeczka
Sorkóm kawe z gorneczka
Było to isto we wtorek
Co prziszeł ku mie Labradorek
Głowe położił mi do klina
Bo na to lepszigo miejsca nima
Jo wiym piesku, co cie tropi
Idzie deszcz a czorne mroki
Z nieba polecóm perełki biołe
Bedóm cupkać po stodole
Też móm strach a też móm bobki
Na szibach se robióm kropki

Mig a blysk a dwa migi
Mig a blysk a trzi migi
Mig a blysk a sztyry migi
Mig a blysk a 21 migów

Piyrwszi blysk a potym hróm
Borok lipa, borok stróm
Co spadnył wedle ciotki
Jak szła na plotki do drugi ciotki
Pójmy wnogi mój piesku drogi
Bo z nas gdosi beje niebogi
Tyn wiater wiy o czim toczi
Już mie z tego szczipióm oczi
Powiedzioł mi to der Vater,
że na pile aże szibło gater
Taki to je na tym świecie,
Zielóno z czyrwónóm sie mi plecie
Ja a chłopek spadnył na babecie
Hecze peche, checze peche
Było to isto we wtorek
Starka kure w trómbie piecze

Mig a blysk a dwa migi
Mig a blysk a trzi migi
Mig a blysk a sztyry migi
Mig a blysk a 21 migów