Kuźnia

Blaf

Miesiónczek był w pełni
Koło niego gwiozdy
Śpiychoł jo ku cugu
Co na nocznióm jeździ
Był żech pod kopcym
Kapla na nim stoji
Tu tego miejsca jo
Strasznie sie bojim

Pod kopcym je kuźnia
Już pieknie staro
Oni se od downa
Tak opowiado
Snodzi na strómie
Co rośnie wedla ni
Powiesił sie kowol
Z żónóm aj dziećmi

Świyciła lampa
Na miejsce zgrozy
Mie straszić zaczły
Duchi z narkozy
Ze ziymie sie dłógi
Rynczisko dźwigo
Szkrobie sie po pniu
Fakt sie mi ścigo

Uż widzim skoro
Całóm postawe
Obie rynce nogi
Strzapatóm głowe
Puści sie pnioku
Do trowy spaduje
Mie z tego strachu
Biere na prujem

Gdo to, utopiec?
Czi duch kowola?
Albo żeby to był 
Z bażinów Jożo?
Chcioł´ch tamstyl zmyknyć
Wszak podle głosu
Żech poznoł, że to je
Kolega Kazio

U strómu narzyko
O pómóc prosi
Kapke´ch to przegnoł
Uż nie chcóm nosić
Dali moje ciało
Nieposłószne nogi
Aj to sie stanie
Je dziyń zalohi